Hlasování
5. schůze

Procedurální hlasování
1 - 7 (13. 10. 1998), 46 (15. 10. 1998), 78 (16. 10. 1998), 140 (20. 10. 1998)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
8 (13. 10. 1998)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
9 - 10 (13. 10. 1998)

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
11 - 12 (13. 10. 1998)

5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
13 (13. 10. 1998)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení
15 - 17, 29 - 45 (14. 10. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení
18 - 24 (14. 10. 1998)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení
25 (14. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
14, 26 - 28 (14. 10. 1998)

10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení
47 - 48, 56 (15. 10. 1998)

11. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení
49 - 55 (15. 10. 1998)

12. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
57 (15. 10. 1998)

13. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
58 (15. 10. 1998)

14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ - prvé čtení
59 (15. 10. 1998)

15. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
60 (15. 10. 1998)

17. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení
63 (16. 10. 1998)

18. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
64 (16. 10. 1998)

19. Senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
65 - 69 (16. 10. 1998)

20. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení
61 (15. 10. 1998)

21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení
62 (16. 10. 1998)

22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
70 - 71 (16. 10. 1998)

23. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
79 - 81 (16. 10. 1998)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
141 - 142 (20. 10. 1998)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
143 - 144 (20. 10. 1998)

27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže
145 - 153 (20. 10. 1998)

29. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
82 (16. 10. 1998)

30. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
83 (16. 10. 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
84 - 136 (16. 10. 1998)

32. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
137 - 139 (16. 10. 1998)

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/
154 - 156 (20. 10. 1998)

35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/
72 - 77 (16. 10. 1998)

36. Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/
157 - 159 (20. 10. 1998)

37. Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/
160 - 162 (20. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
163 - 171 (20. 10. 1998)

39. Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/
172 - 177 (20. 10. 1998)

40. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna
178 (21. 10. 1998)

41. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1998 do 30.6.1998 /sněmovní tisk 38/
180 (21. 10. 1998)

42. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1997 /sněmovní tisk 6/
181 (21. 10. 1998)

43. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 46/
182 - 183 (21. 10. 1998)

44. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice
184 (21. 10. 1998)

45. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně
185 (21. 10. 1998)

46. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni
186 - 187 (21. 10. 1998)

47. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti
188 (21. 10. 1998)

48. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí
189 (21. 10. 1998)

49. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
190 - 191 (21. 10. 1998)

52. Návrh na svolání 6. schůze Poslanecké sněmovny
179 (21. 10. 1998)


ISP (příhlásit)