Sněmovní tisk 4
Návrh novely zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Jaroslav Gongol, Pavel Hojda) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 4/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 4/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 1998 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 59, usnesení č. 55).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, politika porodnosti, vyživovaná osobaISP (příhlásit)