Stenografický zápis 5. schůze, 15. října 1998


(Schůze opět zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec František Brožík


11. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 10.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena 10.49 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera st.


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


12. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 11.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 13.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze opět zahájena ve 13.45 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


13. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer


14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Martin Kocourek


15. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


16. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček


20. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček


21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Poslanec Václav Frank
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.47 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Josef Jalůvka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Jalůvka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Matějů
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Matějů
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.58 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP