Stenografický zápis 5. schůze, 16. října 1998


(Schůze byla zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Václav Frank
Poslanec Radko Martínek


17. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Milan Zuna


18. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Milan Zuna


19. Senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

Senátor Michael Žantovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Dalibor Matulka
Senátor Michael Žantovský
Poslankyně Zdeňka Horníková


22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 11.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.42 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček


35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/

Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.39 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.48 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


23. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Václavek


29. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


30. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Poslanec Jan Vidím


31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím


32. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 14.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP