Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Petr Nečas, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Táži se, kdo je pro tento návrh.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 183 se pro vyslovilo 124, proti 26, nehlasovalo 33.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byli zvoleni všichni členové stálé delegace Parlamentu do Západoevropské unie, a to poslanci Michal Lobkowicz, Miloslav Máče a Petr Nečas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane předsedo, můžeme přistoupit k poslednímu bloku hlasování v tomto bodu.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech do stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Připomínám, že Poslanecká sněmovna rozhodla, že tato delegace bude mít pět členů. Za člena této delegace je navržen poslanec Vilém Holáň, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 132, táži se, kdo je pro.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 183 se pro vyslovilo 149, proti 6, nehlasovalo 28.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Zdeněk Kořistka, US.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro tento návrh?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 133 z přítomných 182 se pro vyslovilo 126, proti 19.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen pan poslanec Miroslav Ransdorf, KSČM.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 134. Táži se, kdo je pro předložený návrh.

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 134 z přítomných 183 se pro vyslovilo 122, proti 19.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Karel Sehoř, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 135. Táži se kdo je pro předložený návrh?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 se z přítomných 182 vyslovilo pro 143, proti 8.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této delegace je navržena paní poslankyně Zdeňka Stránská, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136, táži se, kdo je pro předložený návrh.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 se z přítomných 184 pro vyslovilo 166, proti žádný.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byli zvoleni všichni členové stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, a to poslankyně a poslanci Zdeňka Stránská, Vilém Holáň, Zdeněk Kořistka, Miroslav Ransdorf a Karel Sehoř.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás upozornit, že máme ještě jeden poslední bod dnešního jednání před úplným vyčerpáním, a to je bod s pořadovým číslem 32.

 

32.
Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím a informoval nás o návrzích na změny ve složení výborů, které byly předloženy.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji za slovo.

Dámy a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů návrhy na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení číslo 24. Volební komise navrhuje o kandidátech hlasovat veřejně pomocí hlasovacího zařízení, obdobně jako byly výbory Poslanecké sněmovny ustaveny. Rovněž o rezignacích doporučujeme hlasovat veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Volební komise doporučuje, aby se k rezignacím konala společná rozprava a po ní následovalo hlasování en bloc.

Pokud jde o volby, jsou dvoukolové. Volební komise doporučuje, aby se ke každému kandidátovy konala samostatná rozprava a pak se hlasovalo o každém kandidátovi samostatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, čeká nás krásný víkend, zkusme se ještě na chviličku soustředit. Otevírám rozpravu k předneseným návrhům.

 

Poslanec Jan Vidím: Nejprve bych vás seznámil s rezignacemi. Poslanec Karel Kühnl rezignuje na členství v hospodářském výboru a poslanec Vladimír Mlynář rezignuje na členství ve výboru organizačním. Prosím pana předsedajícího, aby k těmto rezignacím otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za opravení, otevírám rozpravu. Do ní se nehlásí nikdo. Rozpravu jsem uzavřel. Prosím, budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Prosím, aby se hlasovalo o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignace poslanců na členství ve výborech, jak jsem vás s nimi seznámil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137. Táži se, kdo je pro předložený návrh na usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 177 poslanců se pro vyslovilo 153, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s předloženými návrhy na členy výborů Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Pavel Svoboda je navrhován na člena hospodářského výboru na uvolněné místo po panu poslanci Karlu Kühnlovi a pan poslanec Karel Kühnl je navrhován za člena organizačního výboru na uvolněné místo po panu poslanci Vladimíru Mlynářovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, otevírám rozpravu k předloženým návrhům na usnesení. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám, můžeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o zařazení poslance Pavla Svobody do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 138. Táži se, kdo je pro předložený návrh na usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování s pořadovým číslem 138 z přítomných 176 se pro vyslovilo 150, proti 3, nehlasovalo 23.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o zařazení poslance Karla Kühnla do organizačního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139. Táži se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 177 poslanců se 134 vyslovilo pro, proti 13, nehlasovalo 30, návrh byl přijat.

 

Slovo má ještě předseda volební komise Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, dovolte mi ještě, abych vás seznámil se lhůtami, které vyhlásila volební komise na své 7. schůzi, a současně mě zmocnila, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře a pro sdělovací prostředky a na vedoucí jednotlivých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Lhůta se stanoví do dnešního dne do 16.00 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP