Pořad 5. schůze

5. schůze (13., 14., 15., 16., 20., 21. října 1998)


Zahájení schůze

1. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku

Projednávání, část č. 1 (13. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (14. října 1998)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Projednávání (13. října 1998)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Projednávání (13. října 1998)

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Projednávání (13. října 1998)

5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (13. října 1998)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (14. října 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (14. října 1998)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (14. října 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (14. října 1998)

10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (15. října 1998)
Projednávání, část č. 2

11. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

12. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

13. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

15. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

16. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

17. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Projednávání (16. října 1998)

18. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Projednávání (16. října 1998)

19. Senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

Projednávání (16. října 1998)

20. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení

Projednávání (15. října 1998)

21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (15. října 1998)
Projednávání, část č. 2 (16. října 1998)

22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení

Projednávání (16. října 1998)

23. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

Projednávání (16. října 1998)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 1998)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 1998)

26. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky /2. kolo I.volba/

Projednávání (14. října 1998)

27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže

Projednávání (20. října 1998)

29. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. října 1998)

30. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání (16. října 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (16. října 1998)

32. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. října 1998)

33. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání, část č. 1 (20. října 1998)
Projednávání, část č. 2

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/

Projednávání (20. října 1998)

35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/

Projednávání (16. října 1998)

36. Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/

Projednávání (20. října 1998)

37. Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/

Projednávání (20. října 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/

Projednávání (20. října 1998)

39. Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/

Projednávání (20. října 1998)

40. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna

Projednávání (21. října 1998)

41. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1998 do 30. 6. 1998 /sněmovní tisk 38/

Projednávání (21. října 1998)

42. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1997 /sněmovní tisk 6/

Projednávání (21. října 1998)

43. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 46/

Projednávání (21. října 1998)

44. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice

Projednávání (21. října 1998)

45. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně

Projednávání (21. října 1998)

46. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni

Projednávání (21. října 1998)

47. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti

Projednávání (21. října 1998)

48. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí

Projednávání (21. října 1998)

49. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné

Projednávání (21. října 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání (15. října 1998)

52. Návrh na svolání 6. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (21. října 1998)Přihlásit/registrovat se do ISP