Stenografický zápis 5. schůze, 13. října 1998

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Prezident ČR Václav Havel
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Palas


1. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.57 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal


4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

Poslanec Jan Kasal


5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Ministr financí ČR Ivo Svoboda


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Ježek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Vidím


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček


9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Zuna
Předseda PSP Václav Klaus
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP