(pokračuje Exner)

A kdybychom chtěli poslat nemocnici, pak není žádný důvod k tomu, aby to byla nemocnice vojenská, pod vojenským velením. I kdyby, dámy a pánové, nebyl navrhovaný bod zařazen nebo usnesení ve smyslu našeho návrhu nebylo přijato, pak jménem poslanců, rozhodné většiny členů KSČM i mnoha dalších občanů prohlašujeme, že s bombardováním, dalšími vojenskými akcemi a účastí České republiky na nich rozhodně nesouhlasíme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tlustý, připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl usnesení č. 38 rozpočtového výboru, které se týká pořadu naší schůze. Rozpočtový výbor ve svém 38. usnesení ze 4. schůze dne 12. října 1998 doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předřadila projednávání sněmovních tisků 35 (stávající bod 7), 36 (stávající bod 8) a 37 (stávající bod 9) před první čtení zákona o státním rozpočtu na rok 1999.

Navrhujeme tedy, aby stávající bod č. 6 byl zařazen až za stávající bod č. 9. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu poslanci Filipovi. Připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, dovolte mi, abych k pořadí našeho programu navrhl zařazení nového bodu, a to za stávající bod 5. Bylo by jím usnesení Poslanecké sněmovny k nutným ekonomickým opatřením vlády České republiky k řešení nepříznivé současné ekonomické situace.

Chápu to, co tady navrhl kolega Tlustý, a ze stejného důvodu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna projednala příslib časových kroků vlády, které povedou k naplňování jednotlivých kroků ke změně ekonomické situace. Jsem přesvědčen, že např. rozvojové programy v oblasti bydlení, v oblasti oddlužení obcí a v programech pro zemědělství jsou zájmem celé Poslanecké sněmovny a chceme aspoň časově do toho vidět.

Proto navrhuji, aby se sněmovna takovým usnesením, které tyto úkoly by vládě uložilo, zabývala ještě před rozhodnutím o státním rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Má faktická poznámka, paní předsedající, směřuje k vám. Při době, po kterou zastáváte funkci místopředsedkyně sněmovny, a při vaší inteligenci jistě víte, že poslanec je oprávněn zdůvodnit návrh, který předkládá, a to jakkoli. Jistě jste si toho vědoma. Pokud si toho nejste vědoma, je to běžná parlamentní procedura. Pokud ji neznáte, přenechte, prosím vás, předsednictví někomu jinému, kdo parlamentní procedury zná lépe než vy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za upozornění, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Palas, připraví se pan poslanec Pilip. Pan poslanec Palas není v tuto chvíli přítomen ve sněmovně, slovo má pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Paní předsedající, omlouvám se za zaváhání, ale hnal jsem se ke stolku, když jste volala pana poslance Filipa.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, k programu schůze mám jeden námět. Navazuje na to, co tu bylo řečeno zprostředkovaně jako návrh předsedy sněmovny poslance Klause o tom, že by měla být spojena rozprava k bodům týkajícím se státního rozpočtu a několika dalším bodům, které jsou v návrhu pořadu. Máme-li to chápat jako oficiální návrh, byl bych rád, aby se o tomto návrhu hlasovalo, a rád bych vyjádřil názor, že vzhledem k tomu, že státní rozpočet je jednak klíčový, řekněme obecně národohospodářský zákon na další rok, má platnost jednoho roku, nikoli delší, jako mají jiné zákony, o kterých jde řeč nebo které jsou navrženy v dnešním programu, a navíc z hlediska procedurálního je upraven zvláštní procedurou v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, by měl být každý z těchto bodů projednáván zvlášť. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Upozorňuji na to, že tento návrh zde dosud nepadl. Já jsem pouze informovala z prezidiálky o tom, že předseda vlády Miloš Zeman požádal o takovýto postup předsedu Poslanecké sněmovny Václava Klause. Udílím slovo panu místopředsedovi Grossovi, poté přihlášenému panu poslanci Filipovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, pouze aby byly splněny formální náležitosti k tomu, aby se dalo hlasovat o žádosti předsedy vlády, tak v souladu s § 54 odst. 8 jednacího řádu navrhuji, aby byla sloučena rozprava k původním bodům 6, 7, 8 a 9 návrhu pořadu naší schůze, tak jak je uvedeno v pozvánce. Alternativně, kdyby nebyl schválen tento návrh, aby se konala společná rozprava k bodům 7, 8 a 9 původní pozvánky návrhu pořadu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Filip nechce mluvit. Udílím slovo panu poslanci Palasovi, který se dostavil do sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil návrh na vypuštění bodu č. 44 našeho návrhu, to je zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997. Svou žádost zdůvodňuji tím, že tato zpráva, jak bývá zvykem, nebyla dosud projednána v zemědělském výboru. Proto tedy předkládám tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak byly předneseny.

První pozměňovací návrh pana poslance Exnera, který navrhuje zařadit nový bod č. 1, a to usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysloví nesouhlas s vojenským řešením situace v Kosovu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení pana poslance Exnera. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 35 a 105 bylo proti.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Tlustého, který navrhuje přeřadit stávající bod 6 za stávající bod 9.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Tlustého. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 se z přítomných 196 poslanců pro vyslovilo 116, proti 57. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Filipa, který navrhuje zařadit nový bod za stávající bod 5. Prosím pana poslance, aby mě sledoval, protože jsem si dělala poznámky z jeho vystoupení. Tento bod by se jmenoval "Nutná opatření vlády k řešení nepříznivé ekonomické situace". Je tomu tak, děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Filipa. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 85 a proti bylo 78.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP