(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 se z přítomných 194 pro vyslovilo 50, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,
na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

 

V souladu s § 47 jednacího řádu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby zřídila stálou komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, přičemž současně navrhuji stanovit počet jejích členů na 11. Současně navrhuji, abychom tuto komisi ustavili podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Udílím slovo panu poslanci Kasalovi.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přiznám se, že mám určité zkušenosti z práce komise pro sdělovací prostředky z minulého a předminulého volebního období. Dovolte mi proto jedno doporučení. Tato komise je středem zájmu široké veřejnosti a také odborné veřejnosti. (Šum v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, projednáváme komisi pro práci Kanceláře v tuto chvíli.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, v této komisi nemám naopak žádné zkušenosti, a nemám tudíž žádné doporučení, takže berte mé vystoupení jako trapný omyl a přihlásím se vám asi za 3 minuty, až projednáme tuto záležitost. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, a udílím slovo panu poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, za klub KSČM navrhuji počet členů této komise 14. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za tento návrh, pane poslanče. Současně bych vás poprosila o jedno sdělení vzhledem k tomu, že nejsem schopna tuto informaci v této chvíli zjistit, zda rozšířením na počet 14 by také současně mohla platit druhá část mého návrhu, tedy zásada poměrného zastoupení v této komisi. (Informace mimo mikrofon.) Děkuji.

Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Budeme tedy nyní hlasovat, a to nejprve o protinávrhu pana poslance Vymětala, který by rozšiřoval počet členů z 11 na 14, poté budeme hlasovat o základním návrhu.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 9 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Vymětala. Zahajuji toto hlasování a ptám se: Kdo je pro jeho pozměňovací návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 se z přítomných 196 pro vyslovilo 46, proti 113. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, který jsem přednesla já, to je, že Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, a to s počtem členů 11 a tato komise je ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 se z přítomných 197 vyslovilo 170,
5 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky,
na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů

 

V souladu s § 47 jednacího řádu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby zřídila stálou komisi pro sdělovací prostředky a stanovila počet jejích členů na 11. Současně navrhuji, abychom tuto komisi ustavili podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kasal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, je vidět, že trpělivost přináší růže, takže navážu zhruba tam, kde jsem před chviličkou skončil. A to tím, že předložím ctěné sněmovně návrh, aby počet členů této komise byl zvýšen na 19, resp. aby byl ustanoven na 19. Důvody - pokud si vzpomenete na mé původní vystoupení - jsou zřetelné. Je o to velký zájem a té práce je tam skutečně hodně, protože se jedná o monitorování a spolupráci nejméně se čtyřmi mediálními radami. Za stávající situace neúplné a neurčité legislativy předpokládám také velmi intenzivní spolupráci s Ministerstvem kultury na přípravě nových zákonů, byť vím, že existuje podvýbor při výboru kulturním a školském. Takže navrhuji, aby počet byl 19.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP