(pokračuje Buzková)

Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna

1. podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky;

2. určuje počet členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky - zde jsou dva alternativní návrhy na 11 a 19;

3. stanoví, že uvedená komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Nejprve hlasováním rozhodneme o protinávrhu pana poslance Kasala, který navrhuje zvýšit počet členů, poté v případě, že by tento návrh neprošel, o základním návrhu, tak jak byl předložen. V případě, že návrh projde, budeme hlasovat o základním návrhu se změněným počtem členů.

Na žádost ze sněmovny vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 11 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Kasala. Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 se z přítomných 194 pro vyslovilo 126, 52 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o celém návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo, pouze se změněným počtem členů na základě přijatého pozměňovacího návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 12 se z přítomných 194 pro vyslovilo 177, proti nikdo. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

 

Dalším bodem je

5.
Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu
do meziparlamentních organizací

 

Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi v těchto meziparlamentních organizacích:

1. v Parlamentním shromáždění Rady Evropy,

2. v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,

3. v Severoatlantickém shromáždění,

5. v Meziparlamentní unii,

6. ve Shromáždění Západoevropské unie,

7. ve Středoevropské iniciativě.

Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu. Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích.

V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto:

ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 10 poslanců, z toho 5 se statutem člena a 5 se statutem náhradníka,

ve stálé delegaci Parlamentu do parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 6 poslanců,

ve stálé delegaci parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem 4 poslanci,

ve stálé delegaci parlamentu do Severoatlantického shromáždění 4 poslanci,

ve stálé delegaci parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců,

ve stálé delegaci parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie 3 poslanci,

ve stálé delegaci parlamentu do Středoevropské iniciativy 5 poslanců.

 

Velice se omlouvám v tuto chvíli všem kolegům, ale domnívám se, že k tomuto bodu je třeba určit zpravodaje. Ano, shodli jsme se s kolegy, že k tomuto bodu je třeba určit zpravodaje. Prosím, aby se této role ujal předseda zahraničního výboru.

Velice se omlouvám všem kolegům, ale zřejmě zde došlo k nedopatření při přípravě projednávání tohoto bodu. Slovo má pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážení kolegové, dámy a pánové, aby bylo jasné, o čem budeme hlasovat, zopakoval bych ještě jednou počty členů delegací, tak jak by měly být navrženy pro jednotlivé stálé delegace Poslanecké sněmovny, protože minimálně ve dvou případech byla zřejmě chyba v podkladových materiálech.

Předpokládám, že chyba se stala u návrhu na stanovení počtu členů stálé delegace Poslanecké sněmovny do Evropského parlamentu, kde by neměli být 4, ale podávám formálně návrh na 15 poslanců, tak jak tomu bylo v minulém volebním období. Co se týče stálé delegace Poslanecké sněmovny do Severoatlantického shromáždění, tam podávám formální návrh na to, aby byli 4 poslanci stejně jako v minulém volebním období, u Meziparlamentní unie stejně jako v minulém volebním období navrhuji 8 poslanců, Shromáždění Západoevropské unie 3 poslanci, Středoevropská iniciativa 5 poslanců. Co se týče Parlamentního shromáždění Rady Evropy, tam paní předsedající řekla návrh, se kterým já souhlasím, a co se týče Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnosti a spolupráci v Evropě, tam navrhuji 5 členů stejně jako v minulém volebním období.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím a prosím zpravodaje, pana poslance Zaorálka, aby přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Já to zopakuji. Budeme hlasovat o návrhu počtu poslanců do stálých delegaci jednotlivých institucí. Jedná se o Parlamentní shromáždění Rady Evropy, tam schválíme počet 5 poslanců a 5 náhradníků, o Parlamentní shromáždění OBSE, tam schválíme 5 poslanců, Evropský parlament, do kterého schválíme delegaci v počtu 15 poslanců, delegaci do Severoatlantického shromáždění, tam schválíme 4 poslance, Meziparlamentní unie - 8 poslanců, shromáždění Západoevropské unie - 3 poslanci, Středoevropská iniciativa - 5 poslanců.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. V tuto chvíli je třeba se vyrovnat s návrhem, který jsem přednesla já v úvodu projednávání tohoto bodu. Přimlouvám se za to, aby byl schválen návrh tak, jak jej přednesl pan místopředseda Gross a jak byl poté zopakován předsedou zahraničního výboru panem poslancem Zaorálkem vzhledem k tomu, že se domnívám, že moje podkladové materiály nebyly zcela bezvadné.

 

Děkuji panu poslanci Zaorálkovi a o návrhu, tak jak byl přednesen, který byl pozměňovacím návrhem pana poslance Grosse, rozhodneme hlasováním pořadové číslo 13, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 194 poslanců se pro vyslovilo 179, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP