Stenografický zápis 5. schůze, 20. října 1998


(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

Poslanec Jan Kasal
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Svatomír Recman


27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vidím

(Schůze přerušena ve 14.33 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.38 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


33. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.27 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol


36. Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/

Poslanec Milan Urban


37. Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/

Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Milan Urban


33. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 16.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Klas
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip


39. Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP