Poslanec Jan Klas: "1. Žádá vládu České republiky, aby při přípravě zprávy za rok 1998 do ní zahrnula též (případně jako přílohu) za prvé analýzu příčin a podmínek pro vznik různých forem kriminality."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať se v hlasování pořadové číslo 164 vyjádří tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 92 poslankyň a poslanců, proti 35.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Klas: "2. Žádá vládu České republiky, aby při přípravě zprávy na rok 1998 do ní zahrnula též charakteristiku dlouhodobých trendů, jejich vývoje v České republice, se srovnáním v mezinárodním měřítku."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať se v hlasování pořadové číslo 165 vyjádří tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 134 poslankyň a poslanců, proti bylo 18.

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další dílčí návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Klas: "Žádá vládu České republiky, aby při přípravě zprávy za rok 1998 do ní zahrnula též doktrínu bezpečnostní ochrany státu, občanů a české ekonomiky včetně plánu opatření na účinnou prevenci trestné činnosti."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele? Pan ministr upozorňuje, že otevře rozpravu.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Nesouhlasím. Doktrína musí být předložena jedna, a ne každý rok předkládat doktrínu. Přece nebudeme dělat pro každý rok jinou doktrínu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozprava byla otevřena, nikdo se do ní nehlásí, takže ji uzavírám. Můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Prosím, pane zpravodaji, o váš názor. Je nesouhlasný.

 

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať se v hlasování pořadové číslo 166 vyjádří tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro něj vyslovilo 27 poslankyň a poslanců, proti bylo 133.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrh.

 

Poslanec Jan Klas: Nyní se dostáváme k bodu, kde kolega Fischer navrhuje termín v předkládání zprávy, který koresponduje s mým návrhem. Kolega Fischer navrhuje předkládat zprávu ve druhém čtvrtletí. Já navrhuji předkládat zprávu v prvním čtvrtletí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme nejprve rozhodovat v orientačním hlasování o tom, který z těchto návrhů má větší podporu podle § 72 odst. 2 jednacího řádu. Požádal bych ještě navrhovatele tohoto bodu, aby se vyjádřil k prvnímu návrhu, který byl na druhé čtvrtletí. S tímto návrhem souhlasí navrhovatel.

 

V tuto chvíli se vás táži, kdo v hlasování pořadové číslo 167 podporuje návrh na to, aby tato zpráva byla předkládána ke konci druhého čtvrtletí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh podporuje 93 poslankyň a poslanců.

 

Nyní v orientačním hlasování (číslo 168) rozhodneme o tom, jakou podporu má návrh zpravodaje na to, aby zpráva byla předkládána ke konci prvního čtvrtletí.

Kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Tento návrh podporuje 84 poslankyň a poslanců.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu kolegy Fischera na to, aby zpráva byla předkládána ke konci druhého čtvrtletí. Je tu faktická poznámka. Pane poslanče, není rozprava, takže jen k proceduře hlasování. Žádám vás, abyste přistoupil k řečnickému pultu.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Přečtu přesné znění, jak jsem to navrhoval: Doporučuje z důvodu operativnosti vládě zkrácení termínu předložení zprávy Parlamentu tak, aby ji mohl projednat ještě ve druhém čtvrtletí před prázdninami.

Tady není uveden konkrétní termín, kdy vláda má dodat zprávu, ale tak, aby ji Parlament mohl do prázdnin projednat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jenom bych vás upozornil, že termín "parlamentní prázdniny" neexistuje, ale víme, o čem budeme hlasovat. Budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu tak jak jej upřesnil pan poslanec Fischer.

 

Kdo je pro tento návrh, nechť v hlasování pořadové číslo 169 stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 98 poslankyň a poslanců, proti bylo 57.

 

Táži se pana zpravodaje, zdali máme ještě nějaký bod k hlasování.

 

Poslanec Jan Klas: Ano. Je to poslední bod. Dovolím si ho přečíst:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby ve své vízové politice urychleně reagovala na zjištěná bezpečnostní rizika."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Žádám o stanovisko zástupce navrhovatele. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

hlasování pořadové číslo 170 rozhodneme o návrhu, tak jak jej přednesl zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 87 poslankyň a poslanců, proti bylo 63.

 

Rozumím-li tomu správně, není v tuto chvíli žádný bod k hlasování, nicméně musíme v tuto chvíli rozhodnout ještě hlasováním o celku všech přijatých usnesení.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 171. Kdo je pro usnesení jako celek, ať v tomto hlasování zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 163 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Končím projednávání bodu 38 naší schůze.

 

V tuto chvíli se hlásí předseda volební komise. Já bych ale ještě předtím požádal zástupce všech poslaneckých klubů, aby se dohodli na tom, do kdy by dnes mělo naše zasedání pokračovat. Moje ambice je pokračovat zhruba do 20 hodin a pak vyhodnotit, zdali je šance program schůze dnes dokončit. Pokud stanovisko klubů bude jiné, budeme samozřejmě pokračovat v našem jednání zítra.

Nyní se hlásil předseda volební komise, pan kolega Vidím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP