(pokračuje Urban)

Žádá rozpočtový výbor a hospodářský výbor, aby pravidelné informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik v průběhu 3. volebního období projednávaly a podávaly Poslanecké sněmovně o výsledku jednání zprávy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

hlasování pořadové číslo 160 rozhodneme o pozměňovacím návrhu k základnímu návrhu usnesení, kterým bychom vedle rozpočtového výboru požádali také výbor hospodářský.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 124 poslankyň a poslanců, proti bylo 35.

 

Nyní bych prosil, pane zpravodaji, abyste předložil základní návrh usnesení s tímto přijatým pozměňovacím návrhem.

 

Poslanec Milan Urban: Návrh základního usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. bere na vědomí informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1997,

2. žádá rozpočtový a hospodářský výbor, aby pravidelné informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik v průběhu třetího volebního období projednávaly a podávaly Poslanecké sněmovně o výsledku jednání zprávu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 174 poslankyň a poslanců, nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předložte, prosím, návrh doprovodného usnesení.

 

Poslanec Milan Urban: Posledním návrhem je doprovodné usnesení ve znění:

"Poslanecká sněmovna doporučuje Exportní garanční a pojišťovací společnosti věnovat větší pozornost menším a středním subjektům."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto doprovodném usnesení rozhodneme hlasováním pořadové číslo 162. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 162 poslankyň a poslanců, proti byli 4.

 

Pane zpravodaji, pokud mě moje paměť nemýlí, nemáme již nyní předložen žádný návrh k hlasování. Já tímto končím projednávání bodu 37. Děkuji vám za zpravodajství u dvou bodů.

 

Nyní se hlásí předseda volební komise pan poslanec Vidím a já mu v tuto chvíli uděluji slovo.

 

33.
Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny
a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky voleb předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu České republiky.

V prvním kole první volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vydáno 189 hlasovacích lístků a odevzdáno 187 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro poslance Karla Vymětala bylo odevzdáno 27 hlasů, pro poslance Stanislava Grosse bylo odevzdáno 145 hlasů. Konstatuji, že poslanec Gross byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím, seznamte nás dále s výsledky voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků a odevzdáno 186 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro poslance Zdeňka Klanicu bylo odevzdáno 59 hlasů, pro poslance Ivana Langra 111 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl zvolen poslanec Langer předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků a odevzdáno 186 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro poslankyni Vlastu Štěpovou bylo odevzdáno 115 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byla vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolena poslankyně Vlasta Štěpová. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků a odevzdáno 187 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto. Pro poslance Václava Exnera byly odevzdány 34 hlasy, pro poslance Petra Šuláka bylo odevzdáno 126 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl zvolen vedoucím stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE poslanec Petr Šulák. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků, odevzdáno 186 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto. Pro poslance Zdeňka Klanicu byly odevzdány 54 hlasy, pro poslance Jana Zahradila bylo odevzdáno 112 hlasů. V prvním kole byl zvolen vedoucím této delegace poslanec Jan Zahradil. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Severoatlantického shromáždění. Vydáno bylo 189 hlasovacích lístků, odevzdáno 186 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro kandidáta Jiřího Payna bylo odevzdáno 108 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl vedoucím této delegace zvolen poslanec Jiří Payne. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Vydáno bylo 189 hlasovacích lístků, odevzdáno 186 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto. Pro poslance Milana Ekerta bylo odevzdáno 129 hlasů, pro poslankyni Alenu Svobodovou 35 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl vedoucím této delegace zvolen poslanec Milan Ekert. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvního kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků, odevzdáno 188 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Michala Lobkowicze bylo odevzdáno 109 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl vedoucím delegace zvolen poslanec Michal Lobkowicz. Blahopřeji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP