Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Nemám námitek, stejně jako zpravodajka na výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám ji. Navrhovatel se vyjádřil kladně, zpravodaj také.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 173. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 132 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní jsou dvě formulace žádosti na vládu. Jedna formulace je společná z obou výborů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím o klid, není rozumět návrhu, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Druhá je žádost poslance Tlustého, nikoli do sněmovny, ale do hospodářského a rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím pana poslance Tlustého, aby upřesnil svůj návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k věcné identitě obou návrhů žádám sněmovnu o souhlas se stažením této části usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jelikož byla ale uzavřena rozprava, musíme nejprve hlasovat o zpětvzetí návrhu, poté budeme hlasovat o původním návrhu.

 

V hlasování pořadové číslo 174 rozhodneme o souhlasu se zpětvzetím návrhu uvedeného panem poslancem Tlustým.

Kdo je pro návrh na zpětvzetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 140 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Z toho vyplývá, že v bodu 3. - žádá vládu - budeme hlasovat odděleně o bodech a) a b). V bodu a) bude citace: žádá vládu České republiky o urychlené předložení koncepce budování informačního systému veřejné správy do 31. prosince 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí s tímto návrhem zástupce navrhovatelů?

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Slovo "urychlené" je zbytečné. Jinak je vše v pořádku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bylo to souhlasné stanovisko? Ano. Zpravodaj má stanovisko také souhlasné.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu tak jak jej přednesl zpravodaj v hlasování pořadové číslo 175.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 145 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh usnesení.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Máme poslední návrh, kde v bodu 3. - žádá vládu - bude bod b) urychleně předložila legislativní normy umožňující zahájit řízenou aplikaci informačních technologií do veřejné správy, zejména zákon o státním informačním systému a zákon o ochraně osobních údajů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Žádám stanovisko zástupce navrhovatele.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 176 o návrhu tak jak byl přednesen zpravodajem. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 79 poslankyň a poslanců, proti bylo 62.

 

Nyní bychom měli podle § 72, odst. 5 hlasovat o celém usnesení. Chce se k celku usnesení zástupce navrhovatelů vyjádřit? Není tomu tak. Zpravodaj má stanovisko souhlasné.

 

V hlasování pořadové číslo 177 rozhodneme o návrhu usnesení jako celku. Kdo je pro schválení tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 92 poslankyň a poslanců, proti bylo 28.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom ukončili naše dnešní jednání, neboť jsem byl informován, že zástupci jednotlivých klubů se dohodli na tom, že dnes pokračovat nebudeme. Informuji pouze, že zítra budeme pokračovat bodem číslo 40 schváleného programu, kterým je žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payne.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za dnešní plodné jednání a těším se zítra nashledanou. Pokračujeme v 9.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 19.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP