Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen v tuto chvíli udělat drobné sdělení, protože před tímto hlasováním proběhla meziklubová jednání, která přiřkla klubu komunistické strany nárok na jedno členství. S touto dohodou souhlasili všichni zástupci těchto klubů, kteří na tomto jednání byli. Chci jen tímto způsobem zdůvodnit, proč klub sociální demokracie v tuto chvíli nebude moci hlasovat i pro jiné kandidáty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím zdviženou pravici pana poslance Nečase. Předpokládám, že vystoupíte během hlasování.

 

Poslanec Petr Nečas: Dámy a pánové, chci jen suše konstatovat, že pan kolega Gross se mýlí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slyšeli jsme vyjádření dvou členů této sněmovny. Budeme pokračovat v hlasování. Dalším hlasováním rozhodneme o čem, pane předsedo?

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen pan poslanec Petr Matějů, US.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 86. Táži se, kdo je pro.

hlasování pořadové číslo 86 se z přítomných 185 pro vyslovilo 95, proti 69, nehlasovalo 21. Návrh byl přijat, aspoň se domnívám. (Námitky ze sálu.) Ještě ne.

 

Poslanec Jan Vidím: Možná, že někteří kolegové nesledovali můj výklad s dostatečnou pozorností. V tomto okamžiku volíme členy těchto delegací a zvolení jsou ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů a pokud jejich počet odpovídá počtu volených míst. Probíhá v tomto okamžiku volba. Za člena této delegace je navržen pan poslanec Miroslav Ouzký, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 87. Táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 87 z přítomných 183 pro 96, proti 49, nehlasovalo 38.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Ladislav Skopal, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 88 z přítomných 185 se pro vyjádřilo 167, proti nikdo. Nehlasovalo 18.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržena poslankyně Vlasta Štěpová, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 89. Táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 89 z přítomných 185 se pro vyjádřilo 153, proti 4. Pane poslanče, zkusme shrnout výsledky hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byli členy stálé delegace do Meziparlamentního shromáždění Rady Evropy zvoleni paní poslankyně a páni poslanci Vlasta Štěpová, Zdeňka Horníková, Miroslav Ouzký a Ladislav Skopal.

Nyní budeme volit náhradníky v této delegaci. Za náhradníka v této delegaci je navržen poslanec Walter Bartoš, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 90. Táži se, kdo je pro.

hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 185 pro 108, proti 27, nehlasovalo 50.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka v této delegaci je navržena poslankyně Taťána Jirousová, KSČM.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 91. Táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 91 z přítomných 185 se pro vyslovilo 139, proti 11, nehlasovalo 35.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka v této delegaci je navržena poslankyně Miroslava Němcová, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 92 a táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 92 z přítomných 185 se pro vyslovilo 108, proti 21, nehlasovalo 56.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka v této delegaci je navržena poslankyně Olga Sehnalová, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 93. Táži se, kdo je pro návrh.

hlasování s pořadovým číslem 93 z přítomných 185 pro 175, proti nikdo, nehlasovalo 10.

 

Poslanec Jan Vidím: Za náhradníka v této delegaci je navržen poslanec Cyril Svoboda, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 94. Táži se, kdo je pro předložený návrh.

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 94 z přítomných 185 pro 129, proti 13, nehlasovalo 43.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byli náhradníky ve stálé delegaci do Meziparlamentního shromáždění Rady Evropy zvoleni paní poslankyně a páni poslanci Taťána Jirousová, Miroslava Němcová, Olga Sehnalová, Walter Bartoš a Cyril Svoboda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo, můžeme pokročit dále.

 

Poslanec Jan Vidím: Dále budeme hlasovat o kandidátech do stálé delegace parlamentu do Meziparlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ještě mi dovolte připomenout, že Poslanecká sněmovna rozhodla, že tato delegace bude mít pět členů. Za člena této delegace je navržen poslanec Miroslav Beneš, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 95. Táži se, kdo je pro.

hlasování s pořadovým číslem 95 z přítomných 185 se pro vyslovilo 143, proti 13, nehlasovalo 28.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Václav Exner, KSČM.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 96. Táži se, kdo je pro.

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 96 z přítomných 185 pro 126, proti 14, nehlasovalo 45.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Jiří Karas, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 97. Táži se, kdo je pro předložený návrh.

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 97 z přítomných 185 bylo 155 pro, 6 proti, nehlasovalo 24.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP