Sněmovní tisk 18
Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 18/0 dne 29. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 18/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 52).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 2. 2. 1999 na 9. schůzi zamítnut (hlasování č. 13, usnesení č. 141).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvím, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)