Hlasování
5. schůze, 13. 10. 1998

Procedurální hlasování
1 - 7 (13. 10. 1998)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
8 (13. 10. 1998)

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
9 - 10 (13. 10. 1998)

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů
11 - 12 (13. 10. 1998)

5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
13 (13. 10. 1998)


ISP (příhlásit)