Hlasování
5. schůze, 16. 10. 1998

21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení
62 (16. 10. 1998)

17. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení
63 (16. 10. 1998)

18. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
64 (16. 10. 1998)

19. Senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
65 - 69 (16. 10. 1998)

22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
70 - 71 (16. 10. 1998)

35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/
72 - 77 (16. 10. 1998)

Procedurální hlasování
78 (16. 10. 1998)

23. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
79 - 81 (16. 10. 1998)

29. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
82 (16. 10. 1998)

30. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
83 (16. 10. 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
84 - 136 (16. 10. 1998)

32. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
137 - 139 (16. 10. 1998)


ISP (příhlásit)