Hlasování
5. schůze, 20. 10. 1998

Procedurální hlasování
140 (20. 10. 1998)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
141 - 142 (20. 10. 1998)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
143 - 144 (20. 10. 1998)

27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže
145 - 153 (20. 10. 1998)

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/
154 - 156 (20. 10. 1998)

36. Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/
157 - 159 (20. 10. 1998)

37. Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/
160 - 162 (20. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
163 - 171 (20. 10. 1998)

39. Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/
172 - 177 (20. 10. 1998)


ISP (příhlásit)