Hlasování
5. schůze, 21. 10. 1998

40. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna
178 (21. 10. 1998)

52. Návrh na svolání 6. schůze Poslanecké sněmovny
179 (21. 10. 1998)

41. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1998 do 30.6.1998 /sněmovní tisk 38/
180 (21. 10. 1998)

42. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1997 /sněmovní tisk 6/
181 (21. 10. 1998)

43. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 46/
182 - 183 (21. 10. 1998)

44. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice
184 (21. 10. 1998)

45. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně
185 (21. 10. 1998)

46. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni
186 - 187 (21. 10. 1998)

47. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti
188 (21. 10. 1998)

48. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí
189 (21. 10. 1998)

49. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
190 - 191 (21. 10. 1998)


ISP (příhlásit)