Sněmovní tisk 6
Zpráva o činnosti Pozemkového fondu za rok 1997

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1997

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 7. 1998 jako tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 7. 1998 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 10. 1998 na 5. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 80).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)