Usnesení PS č. 80

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 6/ (21. října 1998)
ISP (příhlásit)