Sněmovní tisk 23
Dohoda ČR a Mongolska o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 8. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 17. 8. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 8. 1998 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 1998 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 69).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 11. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 23/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 12. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 23/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 163).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mongolsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)