Usnesení PS č. 69

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení (20. října 1998)
ISP (příhlásit)