Sněmovní tisk 35
Vládní návrh novely zák. o spotřebních daních a zak. o DPH

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 35/0 dne 25. 9. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 10. 1998 (usnesení č. 27). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13., 14. 10. 1998 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 47).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 35/3, který byl rozeslán 25. 11. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1., 2. 12. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 135).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, mazivo, náhradní palivo, palivo, tabákISP (příhlásit)