Organizační výbor
Usnesení č. 27 (1. října 1998)

Související sněmovní tisky

22 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997

35 Vládní návrh novely zák. o spotřebních daních a zak. o DPH

36 Vládní návrh novely zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů

37 Vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení

38 Zpráva o peticích přijatých PS za období 1.1. až 30.6.98

46 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998
ISP (příhlásit)