Sněmovní tisk 40
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 1998.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 30. 9. 1998.
  Dodatky doručeny sněmovně 28. 9. 1998.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 30. 9. 1998 k projednání rozpočtovému výboru na den 13.10.1998.

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 13., 14. 10. 1998 na 5. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu vrácen (usnesení č. 50).Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 12. 11. 1998.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/3 dne 13. 11. 1998.
  Dodatky doručeny sněmovně 9. 11. 1998.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 13. 11. 1998 k projednání rozpočtovému výboru na den 24.11.1998. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 97).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 12. 1. 1999 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 40/7, který byl rozeslán 13. 1. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 1. 1999 na 8. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 138).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 1. 1999.
  Prezident zákon podepsal 28. 1. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 1. 1999.

Zákon vyhlášen 9. 2. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 22/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářstvíISP (příhlásit)