Sněmovní tisk 27
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Bulharskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 25. 8. 1998.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 1998 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 70).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 11. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 12. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 164).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Ivo Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, daňová úmluvaISP (příhlásit)