Hlasování
49. schůze, 3. 5. 2002

72. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - třetí čtení
226 - 230 (3. 5. 2002)

76. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 1189/ - třetí čtení
231 - 238 (3. 5. 2002)

77. Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 1200/ - třetí čtení
239 - 241 (3. 5. 2002)

78. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění přepisů pozdějších /sněmovní tisk 1203/ - třetí čtení
242 - 244 (3. 5. 2002)

80. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - třetí čtení
245 - 247 (3. 5. 2002)

83. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - třetí čtení
248 - 249 (3. 5. 2002)

84. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení
250 - 252 (3. 5. 2002)

92. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
253 (3. 5. 2002)

93. Návrh na uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu a statutární město Ostravu v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004 /sněmovní tisk 1303/
254 (3. 5. 2002)

94. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002 /sněmovní tisk 1260/
255 (3. 5. 2002)

95. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001 /sněmovní tisk 1287/
256 - 257 (3. 5. 2002)

96. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2001 - 31.12.2001 /sněmovní tisk 1272/
258 (3. 5. 2002)

97. Návrh na odměny členům mediálních rad
259 (3. 5. 2002)

99. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001 /sněmovní tisk 1283/
260 (3. 5. 2002)

100. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu /sněmovní tisk 1293/
261 (3. 5. 2002)

Procedurální hlasování
262 - 263 (3. 5. 2002)

101. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postavení delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy
264 (3. 5. 2002)

102. Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací ve 3. volebním období
265 (3. 5. 2002)

Procedurální hlasování
266 - 268 (3. 5. 2002)

98. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 /sněmovní tisk 1288/
269 - 271 (3. 5. 2002)

91. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2001
272 (3. 5. 2002)

70. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - třetí čtení
273 - 296 (3. 5. 2002)

74. Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - třetí čtení
297 - 300 (3. 5. 2002)

79. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení
301 - 303 (3. 5. 2002)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení
304 (3. 5. 2002)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - třetí čtení
305 - 307 (3. 5. 2002)

82. Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1171/ - třetí čtení
308 - 309 (3. 5. 2002)

85. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ - třetí čtení
310 - 314 (3. 5. 2002)

103. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2001 a doplnění těchto zpráv za léta předcházející
315 (3. 5. 2002)


ISP (příhlásit)