Sněmovní tisk 1248
Mezin. úml. o odstranění všech forem rasové diskr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1248/0 dne 8. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 2. 2002 (usnesení č. 521). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2161).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1248/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4., 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2295).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 326/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 326/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 326/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 326/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 5. 2002 na 18. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 419).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, rasová diskriminaceISP (příhlásit)