Usnesení PS č. 2161

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - prvé čtení (15. března 2002)

Související sněmovní tisky

1248 Mezin. úml. o odstranění všech forem rasové diskr.
ISP (příhlásit)