Sněmovní tisk 1205
Návrh novely zákona o cenách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 20. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1205/0 dne 4. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 29. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 1. 2002 jako tisk 1205/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2137).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1205/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 20 dnů.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1205/3, který byl rozeslán 2. 5. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 314, usnesení č. 2298).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 288, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 276/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: krádež, maximální cena, placené služby, pokuta, poskytování služeb, taxi, trestný čin proti majetkuISP (příhlásit)