Sněmovní tisk 1230
Vládní návrh zákona o biologických a toxinových zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1230/0 dne 18. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2002 (usnesení č. 512). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2135).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1230/2, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 2278).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 308, dokument 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2002 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 308/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 281/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon živnostenský, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: biologická zbraň, chemická zbraň, chemický výrobek, jaderná bezpečnost, nebezpečná látka, obchodní licence, přenesení pravomoci, řízení výrobyISP (příhlásit)