Sněmovní tisk 1303
N. na fin. prostředky pro MS v ledním hokeji v ČR v r. 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu a statutární město Ostravu v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004

Autor: Šustr Ladislav a další

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 4. 2002 jako tisk 1303/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2002 (usnesení č. 539). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1303/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2282).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, sport, sportovní událost, státní financováníISP (příhlásit)