Sněmovní tisk 1287
Vyhodnocení nasazení jednotek AČR v mez. operacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2002 jako tisk 1287/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 3. 2002 (usnesení č. 536). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2284).Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Kosovo, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozpočet na obranu, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (příhlásit)