Usnesení PS č. 2284

k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001 /sněmovní tisk 1287/ (3. května 2002)

Související sněmovní tisky

1287 Vyhodnocení nasazení jednotek AČR v mez. operacích
ISP (příhlásit)