Sněmovní tisk 947
Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 947/0 dne 25. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 947/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 329, dokument 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 5. 2002 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 329/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 284/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, místní orgány státní správy, organizace školství, reforma školství, regionální orgány státní správy, školský systém, školství, správní pravomoc, územní samospráva, veřejná správaISP (příhlásit)