Organizační výbor
Usnesení č. 429 (27. června 2001)

Související sněmovní tisky

940 Návrh zák. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

941 Návrh zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

942 Novel. zák. o zdrav. péči v nestát. zdravot. zařízeních

945 Návrh novely zákona o jednacím řádu PS

946 Návrh zák. o přechodném financování dávek horníkům

947 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

948 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech

949 Návrh branného zákona

966 Instrumenty Mezinárodní organizace práce

981 Zpráva Rady Čes. rozhlas. o činnosti Č. rozhlas. za rok 2000

984 Návrh na finanční podpory dotacemi na program TEST

985 Zpráva vlády k usnesení PSP ČR č. 1493
ISP (příhlásit)