Sněmovní tisk 1116
Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 10. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kasl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1116/0 dne 16. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2001 jako tisk 1116/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 312, dokument 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 275/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Podvýbor VVSRRŽP pro hospodaření se surovinami a s odpady, Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: místní daň, místní orgány státní správy, odpad, odpad z domácnostíISP (příhlásit)