Sněmovní tisk 1214
Návrh novely Ústavy České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Miloš Titz) předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr a Titz Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1214/0 dne 14. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 6. 2. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2002 jako tisk 1214/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 2. 2002 (usnesení č. 521). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2140).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1214/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1214/3 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1214/4, který byl rozeslán 2. 5. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3., 9. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 2306).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 332, dokument 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 3. 7. 2002 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 332/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2002 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 332/3 (zamítá).


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, územní suverenita, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (příhlásit)