Sněmovní tisk 374
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 17. 1. 2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 18. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0374.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 374/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 111/19, PID ALBSB8PKV88M.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/4, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 8:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 43, usnesení č. 874).

 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 6. 3. 2020 na 41. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/6, který byl rozeslán 22. 1. 2021 v 12:13.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 85, usnesení č. 1613).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 95, dokument 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 5. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 95/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2021 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 219).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 374/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 374/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 88, usnesení č. 1787).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 365/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2416Jana Pastuchová14640-21813.docx (15 KB) / PDF (297 KB, 3 strany) 20. 3. 2019 v 13:40:28
2607Petr Dolínek14831-22087.docx (14 KB) / PDF (272 KB, 1 strana) 15. 4. 2019 v 18:27:57
2661Zuzana Ožanová14885-22142.docx (16 KB) / PDF (291 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 17:14:08
2919Monika Oborná15143-22569.docx (15 KB) / PDF (317 KB, 3 strany) 31. 5. 2019 v 11:33:44
3253Zuzana Ožanová15477-23309.docx (15 KB) / PDF (307 KB, 2 strany) 4. 9. 2019 v 13:14:51
3362Josef Kott15586-23452.docx (16 KB) / PDF (336 KB, 4 strany) 12. 9. 2019 v 16:03:52
3801Radek Koten16025-24175.docx (26 KB) / PDF (260 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 16:12:05
3815Jana Mračková Vildumetzová16039-24189.odt (19 KB) / PDF (120 KB, 9 stran) 26. 11. 2019 v 17:15:59
4489Jan Čižinský16713-25317.docx (18 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 3. 3. 2020 v 14:51:33
4491Jan Čižinský16715-25319.docx (19 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 3. 3. 2020 v 14:53:28
4894Josef Kott17118-25917.docx (16 KB) / PDF (336 KB, 4 strany) 15. 4. 2020 v 12:52:12
5351Zuzana Ožanová17575-26630.docx (21 KB) / PDF (334 KB, 5 stran) 26. 5. 2020 v 14:18:24
5706Josef Kott17930-27069.docx (22 KB) / PDF (355 KB, 7 stran) 16. 6. 2020 v 09:51:29
6148Petr Dolínek18372-28011.doc (188 KB) / PDF (549 KB, 29 stran) 7. 9. 2020 v 12:43:42
6282Petr Dolínek18506-28218.doc (193 KB) / PDF (549 KB, 29 stran) 21. 9. 2020 v 11:10:39
6347Jan Čižinský18571-28320.docx (20 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 30. 9. 2020 v 15:22:26
7215Milan Feranec19439-29651.docx (24 KB) / PDF (355 KB, 7 stran) 19. 1. 2021 v 17:46:59
7226Jan Čižinský19450-29665.docx (20 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:41:00
7227Jan Čižinský19451-29666.docx (19 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:41:37
7228Jan Čižinský19452-29667.docx (19 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 20. 1. 2021 v 09:44:41
7229Jan Čižinský19453-29668.docx (19 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:45:13
7230Jan Čižinský19454-29669.docx (23 KB) / PDF (225 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 09:45:46
7231Jan Čižinský19455-29670.docx (20 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:47:05
7232Jan Čižinský19456-29671.docx (20 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:47:37
7233Jan Čižinský19457-29672.docx (19 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:48:04
7234Jan Čižinský19458-29673.docx (19 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:48:58
7269Marian Jurečka19493-29717.docx (42 KB) / PDF (330 KB, 11 stran) 20. 1. 2021 v 18:39:36
7272Marian Jurečka19496-29720.docx (35 KB) / PDF (286 KB, 8 stran) 20. 1. 2021 v 18:50:20
7273Marian Jurečka19497-29721.docx (28 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 19:00:28


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní přestupek, dopravní značky, hromadná doprava, pozemní doprava, silniční síť, taxi

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích374/4
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů374/0


ISP (příhlásit)