Usnesení PS č. 874

k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení (22. ledna 2020)

Související sněmovní tisky

374 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
ISP (příhlásit)