Organizační výbor
Usnesení č. 159 (21. února 2019)

Související sněmovní tisky

365 Novela z. - daňový řád

374 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

375 Novela z. - správní řád

377 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček

378 N.z. o státním jazyce České republiky

380 Novela z. o spotřebitelském úvěru

382 Novela z. o lesích (lesní zákon)

388 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

391 Vl.n.z. o realitním zprostředkování

393 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla

395 Vl.n.z. o územně správním členění státu

397 Novela z. o krmivech

398 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

407 Zpráva o inflaci - leden 2019

408 Novela z. o lesích (lesní zákon)

409 Novela z. o pozemních komunikacích

410 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

411 Novela z. - občanský zákoník

412 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

413 Novela z. o hospodaření energií
ISP (příhlásit)