Stenografický zápis 41. schůze, 6. března 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


175. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Milan Feranec


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 643/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Jakub Michálek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec František Vácha
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Kubík
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jan Kubík
Poslanec František Vácha
Poslanec Julius Špičák
Poslankyně Marcela Melková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jiří Mihola


17. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Petr Fiala


18. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Poslanec Ondřej Polanský


19. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání skončilo v 11.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP