Stenografický zápis 98. schůze, 14. dubna 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník


394. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


395. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


396. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


397. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


399. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Pavel Kováčik


334. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ondřej Profant
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ondřej Profant


335. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jaroslav Vymazal
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Kolovratník


336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


310. Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Kateřina Valachová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vlastimil Válek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Novák
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Bauer


52. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - druhé čtení

Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Sadovský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Věra Kovářová


203. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jan Jakob
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 16.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.41 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lukáš Černohorský


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Monika Oborná
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec František Elfmark
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott
Poslanec Marian Jurečka


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec David Pražák
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


513. Informace vlády o očkovací strategii

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Marian Jurečka


523. Informace vlády k pandemickému zákonu

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Dominik Feri
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec David Kasal
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec David Kasal
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 20.35 do 20.37 hodin.)
(Jednání skončilo ve 20.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP