Sněmovní tisk 956
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Sadovský, Zuzana Ožanová, Michal Ratiborský, Taťána Malá, Jiří Mašek, Věra Kovářová, Marek Výborný, Radek Rozvoral, Jan Chvojka, Leo Luzar) předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Sadovský P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 956/0 dne 23. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0956.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 956/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 934/20, PID ALBSBRTGRCS6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2020 na 75. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 10. 12. 2020 na 75. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 956/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 956/3, který byl rozeslán 15. 4. 2021 v 14:50.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 4. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 956/4 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7110Monika Červíčková19334-29468.docx (22 KB) / PDF (233 KB, 6 stran) 15. 12. 2020 v 15:57:31
7204Petr Sadovský19428-29639.docx (29 KB) / PDF (439 KB, 7 stran) 19. 1. 2021 v 13:13:13
7910Věra Kovářová20134-30586.docx (20 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 26. 3. 2021 v 16:29:16
8143František Navrkal20367-30913.docx (9 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 13:59:14
8144František Navrkal20368-30914.docx (7 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:01:26
8145František Navrkal20369-30915.docx (8 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 14:02:35
8146František Navrkal20370-30916.docx (7 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:04:25
8156Jakub Michálek20380-30931.docx (28 KB) / PDF (438 KB, 18 stran) 14. 4. 2021 v 14:55:12


Deskriptory EUROVOCu: seznam, střet zájmů, veřejná funkce, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)