Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Bílý

Schůze: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 100 (10. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 213 (11. 12. 2002)

79. Ústní interpelace
části č. 174-175 (5. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

část č. 152 (25. 2. 2003)

61. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení
část č. 207 (26. 2. 2003)

145. Ústní interpelace
část č. 268 (27. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

část č. 12 (8. 4. 2003)

103. Ústní interpelace
části č. 110-111 (10. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
část č. 118 (15. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení
část č. 138 (27. 6. 2003)

27. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
část č. 54 (25. 6. 2003)

116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 237, část č. 241 (3. 7. 2003)

117. Ústní interpelace
část č. 121, část č. 123 (26. 6. 2003), část č. 275 (3. 7. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
část č. 166 (21. 10. 2003)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 286 (24. 10. 2003)

186. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 300-302 (24. 10. 2003)

187. Ústní interpelace
část č. 268 (23. 10. 2003), část č. 391 (30. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 35, část č. 49 (26. 11. 2003)

164. Ústní interpelace
část č. 115 (27. 11. 2003), části č. 266-267 (4. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

171. Ústní interpelace
části č. 112-113 (12. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení
část č. 286 (2. 4. 2004)

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
část č. 160 (30. 3. 2004)

132. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
část č. 436 (13. 4. 2004)

150. Ústní interpelace
části č. 98-99 (25. 3. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení
část č. 57 (16. 6. 2004)

48. Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - prvé čtení
části č. 225-226 (23. 6. 2004)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - třetí čtení
část č. 301 (30. 6. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

67. Vládní návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/ - třetí čtení
část č. 40 (13. 10. 2004)

106. Ústní interpelace
části č. 171-172 (21. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení
část č. 70 (3. 11. 2004)

98. Ústní interpelace
část č. 132, části č. 140-141 (4. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 16 (23. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

44. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení
část č. 232, část č. 234 (16. 2. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

57. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení
části č. 177-178, část č. 181 (11. 5. 2005)

99. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - třetí čtení
část č. 158 (11. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

6. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 959 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 21 (14. 6. 2005)

67. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila, Ivana Langera a Jiřího Bílého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení
část č. 225, část č. 227 (23. 6. 2005)

138. Ústní interpelace
části č. 386-387 (30. 6. 2005)

140. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 111, část č. 113, části č. 115-116 (17. 6. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

2. Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 /sněmovní tisk 1126/
část č. 19 (20. 9. 2005)

42. Ústní interpelace
části č. 114-115 (22. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

15. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
část č. 72 (13. 10. 2005)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení
část č. 82 (13. 10. 2005)

165. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005 /sněmovní tisk 1085/ - prvé čtení
část č. 267 (20. 10. 2005)

225. Ústní interpelace
část č. 101 (13. 10. 2005), části č. 246-247 (20. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
části č. 51-52 (23. 11. 2005)

27. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení
část č. 334 (8. 12. 2005)

224. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
části č. 206-207 (1. 12. 2005)

253. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Doležala
část č. 607 (20. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

85. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. /sněmovní tisk 1027/ - prvé čtení
část č. 462 (10. 2. 2006)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - třetí čtení
část č. 446 (10. 2. 2006)

214. Ústní interpelace
části č. 419-420, části č. 424-425 (9. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 280 (17. 3. 2006)

82. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1169/ - prvé čtení
část č. 140 (10. 3. 2006)

187. Ústní interpelace
část č. 102, části č. 109-110 (9. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1134/3/ - vrácený Senátem
část č. 159 (25. 4. 2006)

37. Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - druhé čtení
část č. 23 (18. 4. 2006)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení
část č. 49 (19. 4. 2006)

82. Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - třetí čtení
část č. 40 (19. 4. 2006)

56. schůze (23. 5. 2006)

1. Zákoník práce /sněmovní tisk 1153/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 6 (23. 5. 2006)

3. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 24 (23. 5. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP