(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mám zde žádost, abych vás odhlásil, takže vás všechny v tuto chvíli odhlašuji a prosím, abyste se všichni, kdo chtějí hlasovat, znovu přihlásili. Potřebný počet hlasů je nastaven. Ještě jednou prosím, poslední výzva k doběhnutí.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákoníku práce podle sněmovního tisku 1153/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 179 bylo pro 107, proti 65. (Frenetický potlesk z řad poslanců ČSSD, KSČM a galerie pro hosty.) Dovolte mi konstatovat, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bílý: Nezpochybňuji hlasování, ale pro stenozáznam chci říci, že jsem hlasoval proti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím, do záznamu. Děkuji. Dovolte mi, abych v tomto případě tedy ukončil projednávání prvního bodu našeho dnešního programu.

 

Druhým bodem je zákon, který navazuje na první, a to je

 

2.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
/sněmovní tisk 1154/5/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta máte jako sněmovní tisk 1154/6. Ptám se pana ministra a místopředsedy vlády Zdeňka Škromacha, jestli chce vystoupit. Ne, není třeba.

Rovnou otevřu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Rozpravu končím.

Musíme absolvovat stejnou proceduru. I tady článek 50 odstavec 2 ústavy stanoví, že pokud Sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou, zákon se vyhlásí. Kvorum opět musí být 101, takže prosím o nastavení kvora 101. Je to tak.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, podle sněmovního tisku 1154/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 181 bylo 108 pro, proti 61. Konstatuji, že usnesení bylo přijato, a i o tomto zákonu platí, že bude vyhlášen.

 

Děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 2. (Potlesk.)

 

Vážení kolegové, máme před sebou bod

 

3.
Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta s odůvodněním nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 810/12.

Nejdříve bych se zeptal zástupce navrhovatelů pana poslance Jaroslava Krákory, jestli se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Není tomu tak. Ptám se, jestli se chce vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Janeček. Až v rozpravě. Ještě má možnost se vyjádřit pan poslanec František Beneš za výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Takže nikdo z nich.

Můžeme otevřít rozpravu. Jestli dovolíte, dovolil bych si předat řízení na chvíli paní místopředsedkyni Kupčové.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dámy a pánové, snažím se učinit zadost tomu, že jsem byl zhruba v posledních deseti minutách před zahájením Sněmovny seznámen se stanovisky, která jsem obdržel. Ti, kteří mi je předali, mě žádali, abych s nimi Sněmovnu seznámil. Dovolte mi, abych tak učinil vzhledem k tomu, že jsem jim to slíbil.

Obdržel jsem stanovisko krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic, kteří se na mne obrátili s tím, že sdělují, že zdůrazňují, že principiálně nejsou proti neziskovým nemocnicím. Považují tuto formu poskytování péče za možné doplnění existujících právních forem nemocnic a za nezbytné nahrazení nevyhovujících příspěvkových organizací. Přijímaná podoba zákona však podle nich neznamená nahrazení dosud převažujících příspěvkových organizací, které jsou také neziskové, něčím vyšším, naopak podle nich jde o návrat k direktivnímu rozpočtovému hospodaření, za něž stát neponese odpovědnost, a management nemocnic nebude mít nástroje k jejímu naplnění.

Kolegové, já vás prosím o klid. Opravdu jsem byl požádán, abych vás s tím seznámil. Rád bych to učinil. Věřím, že vás to zajímá, protože to je stanovisko organizací, které jsme obdrželi. Apeluji na vás, abyste to skutečně vyslechli.

Nepovažují za nutné opakovat právní, ekonomické, medicínské a další argumenty. Chtějí jen s nejvyšší mírou odpovědnosti upozornit zákonodárce, že jimi přijímaný návrh nebude možné uvést do praxe, že jeho prosazení silou bude mít za následek destrukci hospodaření i v těchto nemocnicích, které zatím i ve složitých vnějších podmínkách dokázaly poskytovat zdravotní péči bez vážnějších výkyvů.

Současně se na vás obracíme jménem téměř osmdesáti nemocnic, které nejsou uvedeny v příloze zákona, protože u nich se důsledky existující nejistoty začínají projevovat již dnes. Bez těchto nemocnic však nelze v České republice zajistit zdravotní péči v dosavadním rozsahu a dostupnosti. Přijetí zákona způsobí rozpady kolektivů lékařů a dalších zdravotníků v těchto nemocnicích, škody budou nevratné.

Přijměte prosím tento dopis jako varování tisíců dlouholetých a zkušených zdravotnických pracovníků před dopady neuváženého dalekosáhlého politického rozhodnutí. Vezměte při svém rozhodování na vědomí, že 20 tisíc podpisů shromážděných na podporu zákona o neziskových nemocnicích jsou podpisy na podporu principu neziskovosti, který by podpořili i mnozí z nás, avšak obavy z přijetí této podoby vyjádřilo v petici předané petičnímu výboru Sněmovny přes 233 tisíc zdravotníků.

To je jedno stanovisko, které jsem obdržel. Pak zde mám druhé.

Obrátil se na mne Lékařský odborový klub, Svaz českých lékařů. Ti mi předali stanovisko, ve kterém se postavili za tento zákon o neziskových nemocnicích s tím, že podle jejich názoru rozšiřuje dostupnou zdravotní péči pro všechny občany, zachraňuje nemocnice před privatizací a možným rozkradením jejich majetku, zachraňuje svobodnou volbu lékaře a nemocnice a zajišťuje kontrolu kvality péče a efektivity hospodaření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP