Stenografický zápis 56. schůze, 23. května 2006Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Miloslav Vlček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Zákoník práce /sněmovní tisk 1153/6/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Bílý


2. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/5/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Říman
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Petr Krill
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková


4. Návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1222/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředseda PSP Ivan Langer


5. Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době /sněmovní tisk 1025/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Grebeníček


6. Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) /sněmovní tisk 1155/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Senátor Josef Novotný


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Aleš Rozehnal


8. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Pleva


10. Návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/6/ - zamítnutý Senátem

Senátor Josef Novotný
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Oldřich Vojíř


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/3/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Kvapil
Senátor Miloslav Pelc
Poslanec Karel Šplíchal


12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Kapoun


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Ladislav Skopal


14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1045/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Senátor Tomáš Julínek
Poslankyně Lucie Talmanová


15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer


16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Tomáš Teplík
Senátor František Kopecký
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl


17. Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Senátor Ladislav Svoboda
Poslanec Karel Vymětal


18. Návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 1173/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka


19. Návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Hana Šedivá
Senátor Jaroslav Kubín


20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Senátor Jaroslav Kubín


21. Návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Senátor Jaromír Volný


22. Zákon, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/8/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze byla ukončena ve 20.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP