(20.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, vystoupení pana ministra kultury je spíše tragikomické. Přemýšlím nahlas o tom, zda si vůbec zaslouží nějakého komentáře. Já myslím, že není možné se z pozice ministra vyrovnat takovýmto způsobem se stanoviskem prezidenta a není možné opomíjet to, že tento návrh sice byl přijat, ale těsnou většinou Poslanecké sněmovny.

To, co ale zůstává nezměněným faktem, je to, že Poslanecká sněmovna v poněkud zvláštní atmosféře přijme nové zdanění. Prosím, aby bylo veřejnosti černým písmem na bílém papíře sděleno pouze jedno jediné: až od účinnosti tohoto zákona zaplatíte více na půjčených videokazetách a CD nosičích, jedno s jakou kulturou, protože pan ministr Jandák tvrdí, že kultura je jenom jedna, zaplatíte více, protože byla zavedena nová Jandákova kulturní daň. Nic více, nic méně. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil ministr kultury pan Vítězslav Jandák.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem ani nechtěl mluvit, protože to je zbytečné. Vidím, že pan kolega si ten zákon asi ani nepřečetl, když mluví o dvojím zdanění. Ale mám pocit, že skutečně nemá smysl dále pokračovat v této diskusi.

Rozhodněte se: buď ho přijmete, nebo nepřijmete. Mně už je to po pěti měsících jedno, vám řeknu upřímně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane ministře, dovolte, abych vás požádal, alespoň z pohledu kolegiality, abyste po těch pěti měsících úsilí, které vás dovedly do rozpoložení, se kterým jste se nám svěřil, věnoval při vystoupení ostatních řečníků alespoň tolik pozornosti, abyste byl schopen odlišit v jejich vystoupení fakt, že o dvojím zdanění jsem zde neřekl jediné slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákoně nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Kvorum je nastaveno.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 854/8."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 151 pro hlasovalo 98, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že bude docházet ke kontrole výsledků hlasování. Před konečným vyhlášením chvilku počkejme. (Předsedající čeká.) Zřejmě dojde ke zpochybnění výsledku hlasování. Prosím, ještě vydržte.

O slovo se přihlásil pan poslanec Vlastimil Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o námitce, která byla vznesena. Vidím návrh na odhlášení, takže vás ještě před hlasováním všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

Budeme hlasovat o námitce, kterou vznesl pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s touto námitkou, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44: z přítomných 134 pro bylo 90, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu usnesení. Myslím si, že jej nemusím opakovat.

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 136 pro hlasovalo 95, proti 31. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní už nebude docházet ke kontrole výsledků hlasování.

 

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ukončila poslední schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtém volebním období.

Dovolte mi, předtím než předám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny, abych využila této příležitosti k tomu, abych se s vámi všemi rozloučila a poděkovala vám za spolupráci. Dovolím si říci, že jsem mezi vámi našla hodně dobrých přátel napříč politickým spektrem. Chci vám popřát všem hodně úspěchů v další práci, hodně zdraví a rodinné pohody. Děkuji. (Dlouhotrvající potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já vím, že jsme před volbami, je to takové dost těžké období, přesto bych vás chtěl požádat vzhledem k tomu, že jsme tady takto naposledy, v této sestavě se už nesejdeme, abychom se za pět minut sešli v místnosti Státních aktů ke krátkému přípitku, abychom se rozloučili. Bez ohledu na politické střety mezi námi vás prosím, abychom se tam za pět minut sešli.

 

(Schůze byla ukončena ve 20.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP